Analytická laboratoř vybavená následujícími přístroji 

 • HPLC - Coulochem (elektrochemický detektor)
 • HPLC - CoulArray (multi-kanálový coulochemický detektor)
 • UHPLC-MS s analyzátorem typu trojitý kvadrupól pro kvantitativní analýzu (vysoce citlivá technika vhodná i pro stopovou analýzu)
 • UHPLC-MS s analyzátorem typu iontová past pro kvalitativní analýzu (identifikace neznámých látek)
 • HPLC-EC-MS (schopnost identifikovat produkty elektrochemické oxidace nebo redukce, např. pro predikci metabolismu)

 

Analýzy

 • Výzkumné aktivity se zaměřují na analytické metody, které jsou využívány ke studiu účinku a významu přírodních a biologických látek.
 • Analýza nízkomolekulárních a polárních látek, mezi něž patří většina léčiv, biochemických sloučenin a jiných látek používaných člověkem.
 • Analýza vysokomolekulárních látek, málo těkavých a termicky labilních látek v biochemii, polymerní chemii, farmacii a potravinářském průmyslu.

 

Aplikace

 • Potraviny (přírodní antioxidanty a další důležité látky, které ovlivňují stárnutí, lidské zdraví a chování, vitalitu atd.)
 • Farmacie (vývoj, kontrola kvality, metabolismus, stabilita, stanovení látek v komplexních biologických vzorcích)
 • Klinika a biologie (např. stanovení vitaminů, drog, toxických látek, metabolitů, hormonů atd.)

 

Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací