Kontrolní materiály

 

Firma RECIPE přichází s nabídkou velmi pestré škály kombinací kalibrátorů produktové řady ClinCal® Calibrators a kontrolních materiálů, produktové řady ClinCheck® Controls, založených na detailní znalosti potřeb klinických nebo forenzních laboratoří. Jedná se o certifikované produkty se 100% spolehlivostí, které jsou prakticky nepostradatelné pro všechny, kteří chtějí 100% uspět v systémech externí kontroly kvality nebo při kontrolních auditech, jejichž cílem má být udělení akreditace.
Současný trend v problematice analytické farmakologie (TDM) i analytické toxikologie spočívá v kladení důrazu na maximální možnou úroveň kvality kvantitativních stanovení. Přesnost kvantitativních stanovení přímo ovlivňuje správnost klinické nebo forenzní interpretace výsledných koncentrací. Zároveň náhodné chyby lidského faktoru tvořící podstatnou složku výsledné analytické chyby je nejčastějším problémem při přípravě „domácích“ kalibrátorů případně kontrol.

 

Kompletní kity pro HPLC 

 

RECIPE soupravy lze použít s jakýmkoli běžným systémem HPLC. Kompletní sada obsahuje všechny složky potřebné pro analýzu, jako jsou pufry, činidla pro přípravu vzorků, standardy a kalibrátory.

 

Základní dělení je na:

  • diagnostické(léčiva, ethanol, biogenní aminy, diabetes, hemoglobiny, metabolická onemocnění, oxidační stres, vitaminové hladiny)
  • terapeutické monitorování léčiv „TDM“ (antiarytmika, antiastmatika, antiepileptika, imunosupresiva, atypická neuroleptika)
  • pracovní lékařství (benzen a jeho deriváty, polycyklické aromatické uhlovodíky „PAH“)

Kompletní kity pro LC-MS/MS

Kompletní sady ClinSpot®_Amino Acids and AcylcarnitineClinSpot®_Homocysteine  LC-MS / MS jsou určeny pro analýzu vzorku suchých krevních skvrn (DBS) v novorozeneckém screeningu.


V nabídce je nový systém TDM souprav. Je založen na univerzální platformě ClinMass® TDM, kterou lze použít pro analýzu v současné době 155 různých léků a metabolitů.

 

Soupravy ClinMass®, se kterými lze stanovit:

  • Vitaminové hladiny (D2/D3 a B1, B2 a B6 vitamin)
  • Antimykotika
  • Ethylglukuronid a ethylensulfát
  • Plazmatické metanefriny (PFM)
  • Kyselinu methylmalonovou
  • Steroidy

 

Kompletní fotometrické kity

 

Kompletní sady ClinEasy(R) jsou určené pro diagnostické vyšetření vzorků moči fotometrickými detektory (stanovení kyseliny 5-aminolevulové "5-ALA", porfobilinogenu "PBG" a celkových porfyrinů).

 

Optimalizační mixy 

 

Optimalizační směsi ClinMass® jsou určeny pro optimalizaci parametrů MS / MS a pro následnou kontrolu analytického systému. Mohou být použity jako IVD činidla nezávislá na soupravě pro implementaci nebo ověření interních metod.

 

Interní standardy

 

Vnitřní standardy ClinMass® jsou určeny především k použití s kompletními soupravami LC-MS / MS. Kromě toho mohou být použity jako IVD činidla nezávislá na soupravě pro implementaci nebo ověření interních metod.

 

HPLC komponenty a příslušenství

Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací