Společnost RADANAL s.r.o. působí v oboru aplikací kapalinové chromatografie pro studium a sledování vlivu přírodních látek, zejména vitaminů a dalších antioxidantů, na lidské zdraví, chování, stárnutí, duševní a fyzickou výkonnost a krásu. Prioritou výzkumu je vývoj analytických metod. Tento výzkum vyžaduje propojení odborníků z oblasti medicíny, farmacie, potravinářské chemie, analytické chemie a toxikologie. Společnost je úzce propojena se specializovanými odborníky a vytvořením řešitelských týmů se podílí na řešení projektů se státní podporou.

 

RADANAL s.r.o. je výhradním zástupcem firmy Recipe Chemicals + Instruments GmbH a patentově chráněných přístrojů ESA firmy Thermo Fisher Scientific. Dále se podílí na distribuci elektrochemických detektorů Coulochem®, CoulArray® a univerzálního detektoru Corona®.

 

RADANAL s.r.o. pořádá mezinárodní konferenci INDC (International Nutrition and Diagnostics Conference) a řadu další českých konferencí a seminářů.

 

Aktuality

26. 9. 2016

Certifikovaná metodika - alkaloidy

N abízíme UHPLC/MS/MS stanovení chinolizidinových alkaloidů (Lupanin, Lupinin, Spartein). "Metodika pro...

26. 9. 2016

Nabídka analýz

Společnost RADANAL s.r.o. nabízí pro společnosti i veřejnost níže uvedené analýzy: - separace...

26. 9. 2016

Erasmus stáž

Erasmus

22. 8. 2016

Volná pozice - laboratoř

Momentálně hledáme pracovníky na následující pozici L aboratorní pracovník/ce...

27. 6. 2016

Účast na konferenci

Zúčastníme se konference " Česká chromatografická škola - HPLC 2017 " konané ve dnech 12. - 15....

Hledání